RİZE-ARTVİN Havalimanı İnşaatımız tamamlanmıştır.


 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

A.G.K. İnşaat’ta iş güvenliği; çalışanlarımızın sağlığı birinci önceliğimizdir.

       Bu amaçla şantiyelerimizde ki her çalışma alanında ergonomi analizleri ve iş kazalarını önlemeye yönelik risk analizleri yapılmaktadır. Değerlendirmelerde iyileştirilmesi gerektiği tespit edilen veya çalışan tarafından şikâyette bulunulan çalışma postalarında acil önlemler alınmaktadır.
Şirketimizde uygulanmakta olan inşaat işlemleri için uygulanan kalite yönetim sisteminin yanı sıra, bu kaliteyi sağlayan en önemli unsur olan çalışanlarımızı olumsuz etkileyebilecek iş güvenliği risklerini değerlendirerek iş güvenliğine yönelik gerekli tedbirleri almak ve toplam kalite yolunda faaliyetlerini sürdürmekte olan firmamızda tüm hammaddenin kaynağı olan doğaya şükranımızın bir göstergesi olarak en az etkileşimi sağlamak en önemli görevimizdir.

İş sağlığı ve güvenliği politikası

Temel İlkelerimiz;
  • Başarıya giden yolun iş sağlığı ve güvenliği konusunda bireysel ve kurumsal gerekli tedbirleri almaktan ve doğal hayatı koruyacak uygun teknolojileri takip etmekten geçtiğini bilerek ama bununla yetinmeyerek iş sağlığı / güvenliği ve çevre konusunda sürekli iyileştirmeler yapmak.
  • A.G.K. İnşaat iş güvenliği politikasına uyumlu ve ulusal mevzuat ile yönetmeliklere uygun çalışmak,
  • Yeni projeler veya önemli proses değişikliklerinin iş güvenliği ve ergonomi hedeflerine uymaktır.

 

       Güvenli bir ortamda ve uygun çalışma koşullarında üretim yapmak, kalite, kârlılık ve büyüme hedeflerine ulaşmanın vazgeçilmez bir unsurudur.
       Çalışma şartlarının ve ergonominin iyileştirilmesi, risklerin önlenmesi ve çalışan sağlığının korunması şirketimizin ve yöneticilerimizin en önemli sorumlulukları arasındadır.
Çalışma şartlarının ve iş güvenliği yönetiminin başarısı, bireysel ve toplum olarak güvenlik bilincine sahip olmaktan geçer. Herkes, gerekli güvenlik ekipmanlarını kullanarak, kurallara uyarak ve risklerin önlenmesine katkıda bulunarak kendi güvenliğini sağlamaktan sorumludur.
     Gerekli önlemler alındığı takdirde önlenemeyecek iş kazası yoktur. Sağlıklı olmak ve fiziksel güvenlik çalışanlarımızın en doğal hakkıdır. Güvenlik bir davranış biçimidir. Güvenli davranmayı gerek şirket içinde gerekse şirket dışındaki yaşantımızda bir yaşam biçimi olarak benimsemeli ve hayatın her alanında uygulamalıyız.

Haziran 2014 Tarihli İş Güvenliği Eğitim Seminerimiz

3 Temel Prensibimiz

Projenin zamanında teslim edilmesi kadar, projeye bağlı kalarak iş güvenliğinden asla taviz vermeden teslim edilmesi de önemlidir.q. Bunun içinde 3 adım prensibimiz var.

Daha fazla +

Planlama

Planlama

Projenin tüm verilerinin incelenerek kaynakların en verimli şekilde kullanılması için gerekli planlama aşaması.

Strateji

Strateji

Projenin doğru hedefe doğru zamanda, ulaşabilmesi için gerekli planlama ve strateji aşaması.

İş & Raporlama

İş & Raporlama

Planın uygulamaya geçmesiyle raporlama sürecide başlayarak, işin projeye uygun teslim edilmesi sağlanmaktadır.

Hayalleri inşaa etmeye devam ediyoruz. 
Sayfa Başı